top of page

Grafologický rozbor - co byste měli vědět

Aktualizováno: 15. 12. 2020Můj zájem o psychologii začal účastí v ročním kurzu Základy grafologie se závěrečnou zkouškou a výstupním certifikátem.


Ne všichni vědí, že grafologie je vědní obor. Skrze charakteristické rysy rukopisu grafolog proniká k osobnosti pisatele. (Pozn.Osobnost obecně představuje vnitřní organizaci duševního života člověka).


Písmo se většinou ustaluje mezi 13.-17.rokem věku dle individuální zralosti člověka. Je stejně tak jedinečné jako otisk prstu, mimika, řeč, chůze, gestikulace.


Při psaní je důležitější činnost mozku nežli anatomická dispozice končetin. Mohli bychom tedy spíše používat označení "mozkopis" nežli rukopis. Jako důkaz lze uvést četné pokusy s psaním v hypnóze, které dokazují, že písmo se mění dle sugerovaného úkolu, což dosvědčuje, že rukopis je písmem mozkovým.


Písmo je jedním ze způsobů komunikace. Mají na něj vliv např. nálady a afekt zrovna tak, jako mají vliv na projev celé osobnosti. Základní povaha osobnosti není nikdy zcela potlačena.


Na proces psaní (psaní=psychická aktivita pisatele), má vliv:

 • věk-v písmu se odráží psychický věk, nelze určit skutečný věk

 • pohlaví - lze stanovit v 70-80%, rovněž odráží psychické pohlaví

 • vzdělání- technický, humanitní směr apod.

 • povolání - tvrdá práce, mozoly apod.

 • národnost - každý národ má jinou školní normu

 • zdravotní stav - úrazy, poruchy vidění, brýle apod.

 • leváctví - leváci mají určitá specifika

Dále také:

 • čím pisatel píše, na co píše, jak drží psací nástroj- důležité při zkoumání historických rukopisů

 • zda píše unavený, po námaze, ve spěchu apod.


Grafologických rozborů se užívá:

 • při zkoumání mezilidských vztahů (např. partnerské vztahy apod.)

 • v personalistice

 • při pedagogicko-psychologickém poradenství

 • v lékařství

 • v kriminalistice

 • při zkoumání rukopisů historických osobností

 • v osobním poradenství s cílem sebepoznání

Při vypracování grafologického rozboru by nemělo jít jen o pouhý popis vlastností osobnosti, ale o pochopení osobnosti ve vztazích.


Korektní analýzu rukopisu by měl provádět člověk, který rozumí psychologii, zejména psychologii osobnosti/sociálním dovednostem/psychoterapii a který se účastnil delšího kurzu grafologie v důvěryhodné instituci. Grafolog by měl poskytnout zadavateli rozbor srozumitelně, bez moralizujících hodnocení a soudů.

Pro grafologický rozbor je nutno dodat minimálně stránku volně psaného rukopisu (zhruba 30 řádek) na nelinkovaném papíru včetně podpisu. Pisatel by se měl zaměřovat na obsah toho, co píše a neměl by text opisovat. Čím více stránek je k dispozici, tím lépe. Ideální je dodat po domluvě s grafologem základní informace o sobě (věk, pohlaví, zdravotní stav-úrazy, levák, brýle-druh vady apod., národnost, vzdělání, zaměstnání), jednoduchou kresbu listnatého stromu a lidské postavy (na výšku formátu A4).


Dále je nutno dodat písemný souhlas pisatele se zpracováním rozboru rukopisu a kreseb a uchováním poskytnutých osobních údajů ke grafologickému rozboru dle Zákona 101/2000 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 a dle Zákona č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů.

Zájemcům nabízím vypracování základního rozboru v ceně 1000 Kč. Rozsah cca 2 normo-strany. Termín dodání dle domluvy. Kontaktujte mě, prosím, na emailové adrese. Nabízím i následné setkání po obdržení vypracovaného rozboru.

684 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page