Potřebujete si popovídat?

Terapeutický rozhovor vedený online, vám může pomoci získat určitý nadhled nad problémem, který právě pociťujete nebo řešíte. Je to možnost, kterou můžete vyzkoušet, a zjistit, zda je pro vás tato forma vhodná, nebo zda je vám příjemnější povídání naživo ve dvou.  

Můžete získat podporu, pocit bezpečí a důvěry, nebudete se ostýchat svěřit se se svými pocity, protože vás nikdo nebude hodnotit ani soudit. Budu s vámi a budu vám naslouchat. Mohu vám pomoci utřídit si myšlenky, když se budete cítit v krizi a budete zmateni. Vše mezi námi zůstane naprosto důvěrné.